top of page
francois-geelen.jpg

In gesprekken met vrienden en kennissen heb ik vaak uitgelegd wat mind coaching en meditatie is. Het viel me regelmatig op dat een paar eenvoudige oefeningen – waarbij je direct kunt ervaren hoe de geest werkt – veel doeltreffender zijn dan welke theoretische uitleg ook. Veel mensen die bij deze spontane oefensessies aanwezig waren, doen deze oefeningen nog steeds en hebben daar naar eigen zeggen veel baat bij. 

Zij hebben mij actief aangemoedigd om dit boek te schrijven, zodat meer mensen van deze methode kunnen profiteren. 

Ik ben er als arts van overtuigd geraakt dat het beste recept dat ik ieder mens kan voorschrijven, het werken met de geest is. De bron van zowel geluk als ongeluk is uiteindelijk nergens anders te vinden dan in de geest. Met het boek Geluk op recept wil ik je graag begrip en inzicht verschaffen in hoe de geest werkt, nog voordat je begint met meditatie. Overigens hoop ik dat ook de lezers die al jaren mediteren, dankzij dit boek veel leren over de mechanismen van de geest.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe!

François Geelen

over de auteur

François Geelen (1959) studeerde enkele jaren Farmacie in Leiden en vervolgens Geneeskunde in Maastricht. Al tijdens zijn studie ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor het samenspel tussen geest en gezondheid. Na zijn afstuderen kwam hij per toeval in aanraking met de mogelijkheden van de farmaceutische industrie en specialiseerde hij zich in klinisch onderzoek. Enkele jaren later voerde dit werk hem in naar München, Zuid Duitsland. Maar het ondernemersbloed dat hij van zijn vader had geërfd stroomde door zijn aderen en hij besloot voor zichzelf te beginnen, een oude droom. Bijna 20 jaar lang leidde hij in Beieren samen met zijn echtgenote een eigen bedrijf dat in Europa en in de Verenigde Staten farmaceutische bedrijven, universiteiten en overheden adviseerde op het gebied van klinisch onderzoek. Daarnaast bood François Geelen als uitgever het vaktijdschrift Deutsche Zeitschrift für klinische Forschung 15 jaar lang een Duitstalig platform voor de uitwisseling van medisch-wetenschappelijke informatie. In wereldwijd verband zette hij zich in voor kwaliteit en ethiek binnen klinisch onderzoek.

Na een intensief internationaal beroeps- en gezinsleven met alle bijbehorende ‘ups and downs’ heeft François Geelen zich in 2010 met zijn echtgenote in een oude boerderij op het Bourgondische platteland teruggetrokken om zich daar intensiever aan oosterse filosofie en meditatie te kunnen wijden. De strak gestructureerde en analytische opbouw van de oosterse filosofie sluit volgens de auteur goed aan bij de westerse medisch-wetenschappelijke manier van denken. Er zijn ook verschillen. In het Westen ligt het accent veelal op wat er aan de oppervlakte zichtbaar is. In het Oosten gaat de aandacht vooral uit naar de oorzaken en de werkingsmechanismen van de geest. Door deze twee werelden met elkaar te combineren ontstaan er nieuwe mogelijkheden om met de geest te werken. Recent wetenschappelijk onderzoek naar ‘neuroplasticiteit’ (neurologische verandering door training van de geest) heeft de laatste jaren bemoedigende resultaten opgeleverd. Dit is het perspectief waarin dit boek is geschreven. Het is de wens van de auteur om deze materie voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

bottom of page